2237024340 6955492449 Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι eftixia.papad@gmail.combanner imagebanner image


Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών
Παπαδημητρίου Ευτυχία - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Καρπενήσι

 

Η Αρχιτέκτονας Μηχανικός Παπαδημητρίου Ευτυχία είναι μια εξειδικευμένη επαγγελματίας στον τομέα της τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και βρίσκεται στο Καρπενήσι, μια όμορφη περιοχή στην καρδιά της Ελλάδας.

Η Ευτυχία Παπαδημητρίου είναι γνωστή για την εξειδίκευσή της στη διαχείριση των αυθαίρετων κατασκευών, η οποία αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους ειδικούς στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής.

Η Ευτυχία Παπαδημητρίου έχει αποκτήσει εμπειρία στον χειρισμό των αυθαίρετων κατασκευών μέσω της συνεργασίας της με τοπικούς φορείς και της συμβολής της στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης αυθαίρετων κατασκευών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η εξειδίκευση της Ευτυχίας Παπαδημητρίου στον χειρισμό των αυθαίρετων κατασκευών περιλαμβάνει τη διενέργεια απαραίτητων ερευνών και επιθεωρήσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης των κατασκευών.