2237024340 6955492449 Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι eftixia.papad@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image


Επιδοτικά Προγράμματα - Εξοικονομώ
Παπαδημητρίου Ευτυχία - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Καρπενήσι

Στα πλαίσια κρατικών προγραμμάτων επιδοτήσεων για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, δίνεται η ευκαιρία στους ιδιώτες να αναβαθμίσουν την απόδοση των κτιρίων τους, με μικρότερο κόστος. 

Η ένταξη σε τέτοιου είδους προγράμματα, είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και λεπτομέρεια, και η επιλογή του κατάλληλου Μηχανικού, που θα προτείνει τις βέλτιστες λύσεις, είναι καίριας σημασίας.

Οι αλλαγές αυτές, ακολουθούν τις αρχές του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, για ενεργειακή αυτονομία και θωράκιση του κτιρίου.

Ειδικά για τα παλαιότερα κτιριακά κελύφη, που απαιτούν μεγαλύτερες δαπάνες για θέρμανση και ψύξη, η ενεργειακή αναβάθμιση κρίνεται απαραίτητη, για πιο άνετες θερμικά κατοικίες, με λιγότερα έξοδα για καύσιμες ύλες και ρεύμα.
 

Η χρηματοδότηση αφορά εργασίες όπως:
    • Αντικατάσταση κουφωμάτων
    • Θερμομόνωση τοίχων
    • Θερμοϋγρομόνωση δώματος/στέγης
    • Συστήματα θέρμανσης/ψύξης
    • Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης
    • Συστήματα σκίασης
    • Συστήματα αερισμού
    • Συσκευές διαχείρισης ενέργειας Smart Home
    • Αναβάθμιση φωτισμού (μόνο για πολυκατοικίες)