2237024340 6955492449 Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι eftixia.papad@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image


Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική 
Παπαδημητρίου Ευτυχία - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Καρπενήσι

Η Αρχιτεκτονική κληρονομιά στην Ελλάδα, απαρτίζεται επί το πλείστον από παραδοσιακές κατοικίες, κτίρια, και οικισμούς, με μεγάλη ιστορία, και ιδιαίτερη αισθητική αξία. 

Η αξία της σε ιστορικό, κοινωνικό και πολεοδομικό επίπεδο, χρήζει επιτακτικής ανάγκης για διατήρηση και προαγωγή, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τα υλικά του παρελθόντος, συνδυάζοντας τα με την σύγχρονη τεχνογνωσία. 

Η καταγραφή των ιδιαίτερων ποιοτήτων και στοιχείων, κάθε οικισμού, κάθε κτιρίου, των υλικών, των τρόπων κατασκευής, της γεωμορφολογίας, είναι στις αρμοδιότητες του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
Καταγραφή την οποία αξιοποιεί για την δημιουργία μιας νέας μελέτης με παραδοσιακό χαρακτήρα, με  αισθητική που συνάδει με το ύφος και το νομοθετικό πλαίσιο του οικισμού σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες ανάγκες που καθιστούν αναγκαία την δημιουργία του οικοδομήματος. Και τέλος με απόλυτο Σεβασμό στην ιστορία και την Παράδοση.