2237024340 6955492449 Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι eftixia.papad@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image


Μελέτες Δημοσίων Έργων
Παπαδημητρίου Ευτυχία - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Καρπενήσι

 

Τα δημόσια έργα αποτελούν το σκελετό των πόλεων και των οικισμών. Συχνά είναι πόλος έλξης, ευνοούν την κυκλοφορία, ανεβάζουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και βελτιώνουν την εμπειρία των επικσπετών. 
Γνώμονας είναι η κοινωφελής φύση του έργου, σε συνδυασμό με τον σεβασμό προς την τοπική αρχιτεκτονική, την τοπική κυκλοφορία, τις ανάγκες, και την ανάγκη για ικανοποίηση νέων αναγκών, την προώθηση νέων χρήσεων και προγραμμάτων - είτε κτιριακά είτε κυκλοφοριακά - και την αισθητική αναβάθμιση του σημείου παρέμβασης.