2237024340 6955492449 Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι eftixia.papad@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image


Εκδοση Οικοδομικών Αδειών  
Παπαδημητρίου Ευτυχία - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Καρπενήσι


 

Η οικοδομική άδεια, είναι μια απαραίτητη διαδικασία σε οικοδομικές εργασίες όπως :
    • η ανέγερση μιας νέας οικοδομής
    • η προσθήκη χώρων σε υπάρχουσα οικοδομή
    • η αλλαγή χρήσης χώρων *
    • η προσθήκη υπόγειας δεξαμενής
    • η κατασκευή πισίνας
    • η δημιουργία περίφραξης ενός οικοπέδου - γεωτεμαχίου
    • η κατεδάφιση

Ότι απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την νομοθεσία. Αφορά την συλλογή και σύνταξη δικαιολογητικών που απαιτούνται. Την ηλεκτρονική αίτηση για κάθε στάδιο της Έγκρισης δόμησης και Άδειας δόμησης. 
Συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες μελέτες: 
    • Στατική μελέτη από εξειδικευμένο Πολιτικό Μηχανικό. 
    • Τοπογραφικό διάγραμμα ενταγμένο στο ΕΓΣΑ 87’
    • Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
    • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων
    • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
    • Μελέτη χρονικοί προγραμματισμού εκπόνησης 
    • Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 
    • Τεχνική Αιτιολογική έκθεση 
    • Προϋπολογισμός έργου
    • Και ότι άλλο απαιτεί η νομοθεσία σύμφωνα με την μορφή της άδειας

Σειρά έχει η  μελέτη εφαρμογής γίνετε ξεχωριστός φάκελος εξειδικευμένος για κάθε συνεργείο που εργάζεται για την κατασκευή του κτιρίου, ώστε να προβλεφθούν λάθη και αστοχίες κατά την διάρκεια της κατασκευής. Όπου είναι αναγκαίο τα σχέδια φτάνουν και σε κλίμακα 1:20. 

Και τέλος ο κύριος  ρόλος του Αρχιτέκτονα τελειώνει όταν το η αρχική ιδέα του πάρει σάρκα και οστά. Αυτό γίνεται μόνο με στενή και άμεση παρακολούθηση του έργου σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Ώστε να προβλεφθούν λάθη και να είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα και τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να είναι παρόν στη κατασκευή ώστε να μπορούν τα συνεργεία να λύνουν μαζί του τις απορίες και να μην παίρνουν πολλές φορές καίριες αποφάσεις από μονά τους. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την σοβαρή και συνεχή επίβλεψη του έργου σε κάθε στάδιο υλοποίησης.