2237024340 6955492449 Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι eftixia.papad@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image


Αρχιτεκτονικές Μελέτες  
Παπαδημητρίου Ευτυχία - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Καρπενήσι

 

Πρόκειται  για τη φάση της δημιουργίας του αρχιτεκτονήματος. Η πιο έντονη και δημιουργική περίοδος του αρχιτέκτονα μελετητή.  Με σκοπό να βρεθεί σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη και τις ανάγκες του το ιδανικότερο κτιριακό αποτέλεσμα που να αφορά  το συγκεκριμένο οικόπεδο και φυσικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομικοί πλαισίου που αφορά την ανέγερση κτιριακών όγκων. 

Σκοπός της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, είναι ο σχεδιασμός των νέων οικοδομημάτων βάσει των ισχυόντων κανονισμών και των  τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τις ανθρώπινες ανάγκες και την εξυπηρέτηση τους, με προσωποκεντρικές προτάσεις, με βάση το άτομο που θα κληθεί να δρά στο νέο οικοδόμημα. Βασική αρχή, είναι επίσης και η ένταξη του νέου χώρου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο και τον κτιριακό περίγυρο, χωρίς να χάνεται η μοναδικότητα και ο χαρακτήρας του. 
Μια τέτοια μελέτη, απαραιτήτως περιλαμβάνει:

Διάγραμμα Κάλυψης 
Σχέδια κατασκευής (κατόψεις, όψεις, τομές, τρισδιάστατη απεικόνιση)
Μελέτη Πυροπροστασίας
Μελέτη Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών
Τεχνική Έκθεση

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη, συνοδευόμενη από Στατική Μελέτη και Μελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητη για την Έκδοση Οικοδομικής Άδειας.