2237024340 6955492449 Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι eftixia.papad@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image


Εξειδικευμένες Μελέτες
Παπαδημητρίου Ευτυχία - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Καρπενήσι


 Οι ανάγκες του κάθε ανθρώπου που επιλέγει να τοποθετήσει τα όνειρα του σ’ ένα νέο οικοδόμημα, είναι προσωπικές, μοναδικές, και χρήζουν ιδιαίτερο χειρισμό, ως προς την υλοποίηση τους.

Ο Μηχανικός καλείται να επικοινωνήσει αυτές τις ανάγκες, από το όραμα στην υλοποίηση , συνδυάζοντας το με την εφαρμογή των γνώσεων του και την τήρηση της νομοθεσίας, προτείνοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις με σκοπό ένα αποτέλεσμα που καλύπτει εργονομικά, λειτουργικά, και αισθητικά.