2237024340 6955492449 Ζηνοπούλου 1, Καρπενήσι eftixia.papad@gmail.com
hero imagebanner imagebanner image


Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Παπαδημητρίου Ευτυχία - Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Καρπενήσι

 

Μια μελέτη, που απεικονίζει ακριβώς την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Επιτρέπει στους χρήστες του κτιρίου, να γνωρίζουν την ενεργειακή απόδοση του. 

Αναφέρονται παράλληλα η ετήσια κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου,  η κατανάλωση ανά πηγή ενέργειας, οι εκπομπές CO2, 

Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο για εργασίες όπως:


    1. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο έγγραφο σε περιπτώσεις μίσθωσης ακινήτου, αγοραπωλησία ακινήτου & προγράμματα εξοικονομώ.